Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

18. jednání dne 25.11.2002

U S N E S E N Í

z 18. jednání rady města Hejnice, konaného dne 25.11.2002 v 15.30 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

194/2002 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. :

193, 192, 115/2002.

195/2002 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávy:
1/ Připravenost města na zimní období
2/ Vyhodnocení činnosti komisí RM a ZM
3/ Kontrola všech usnesení RM a ZM za rok 2002
4/ Činnost Frýdlantské vodárenské
5/ Činnost ČSAD, s.r.o. Liberec
6/ Činnost Mikroregionu Frýdlantsko

196/2002 PROJEDNALA A SCHVÁLILA zprávu o plnění rozpočtu města za 9 měsíců r. 2002 a výhled do konce roku 2002.

197/2002 UKLÁDÁ starostovi města prověřit na Správě CHKOJH možnost solení komunikací. Termín: 9. 12. 2002

198/2002 VZALA NA VĚDOMÍ vzdání se mandátu člena zastupitelstva p. Karla Finkouse.

199/2002 PROHLAŠUJE p. Alenu Kusou za členku zastupitelstva města. UKLÁDÁ tajemníkovi předat jmenované osvědčení člena ZM. Termín: ihned

200/2002 VZALA NA VĚDOMÍ zahoření v bytě v čp. 532 a ukládá starostovi a místostarostovi zajistit urychlenou nápravu. Termín: ihned

201/2002 SCHVÁLILA zakoupení vysavače do divadelní přístavby v částce do 4.000,- Kč. Ukládá p. Plášilové vysavač zakoupit. Termín: 9.12.2002

202/2002 SCHVÁLILA mimořádnou odměnu vedoucím odborů p. Pohnanové a p. Jirounkové za plnění mimořádných úkolů v r. 2002. UKLÁDÁ finančnímu odboru odměny vyplatit. Termín: 30. 11. 2002

203/2002 PROJEDNALA žádost manželů Juklíčkových o odprodej pozemků p.č. 1105/8 o výměře 427 m2 a p.č. 999 o výměře 16 m2. DOPORUČÍ zastupitelstvu města pozemky odprodat za cenu 60,- Kč za l m2. UKLÁDÁ starostovi města odprodej předložit zastupitelstvu ke schválení. Termín: 11.12.2002

204/2002 PROJEDNALA žádost p. Daniely Ledvinkové a p. Jany Ledvinkové o odprodej objektu čp. 410. DOPORUČÍ zastupitelstvu města schválení odprodeje. UKLÁDÁ starostovi předložit žádost ke schválení ZM. Termín: 11.12.2002

205/2002 PROJEDNALA žádost p. Bartoše o snížení chodníku o 6 až 8 cm z důvodu zajíždění do garáže a rozhodnutí odkládá do příští rady.

206/2002 PROJEDNALA žádost Českého svazu bojovníků za svobodu o finanční podporu organizace a schválila částku ve výši 500,- Kč. UKLÁDÁ finančnímu odboru částku vyplatit. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 9.12.2002

207/2002 PROJEDNALA žádost Sboru Jednoty bratrské o pronájem kina pravidelně v neděli a ukládá starostovi a místostarostovi do příštího jednání rady města vyčíslit režijní náklady na zimní a letní provoz. Rozhodnutí odkládá do příštího jednání rady města. Termín: 9.12.2002

208/2002 VZALA NA VĚDOMÍ žádost manželů Ďuďových o prodej pozemku a pro nejasnost žádosti UKLÁDÁ tajemníkovi jmenované pozvat na jednání ke starostovi města. Termín: 9.12.2002

209/2002 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost o výměnu bytu manželé Kobrovi, čp. 598, byt o velikosti 2 + 1 a p. Hellerová, čp. 514, byt o velikosti 3 + 1. UKLÁDÁ p. Štěpánové sepsat nové nájemní smlouvy a uvědomit jmenované. Termín: 9.12.2002

210/2002 PROJEDNALA znovu žádost firmy Adapto o prominutí penále a doporučí zastupitelstvu města ke schválení penále ve výši 40.000,- Kč. UKLÁDÁ starostovi předložit návrh rady města zastupitelstvu města. Termín: 11.12.2002

15.2.2007 20:48:41 | přečteno 902x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load