Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

17. jednání dne 30.10.2002

USNESENÍ

ze 17. jednání rady města Hejnice, konaného dne 30.10.2002
v 15.30 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

190/2002 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. : 168,187,188,189,186/2002. PRODLUŽUJE termín do 30.11.2002 usn.č. 115/2002 do 31.12.2002 usn.č. 147/2002.

191/2002 VZALA NA VĚDOMÍ zprávy:
1/ Vyhodnocení postupu investičních akcí
2/ Doporučení investičních záměrů
3/ Vyhodnocení turistické sezony r. 2002

192/2002 VZALA NA VĚDOMÍ žádost manželů Modlitbových a v současné době, jak z hlediska A.S.A., ani města nelze žádosti vyhovět. Firma A.S.A. odmítá danou lokalitu zajišťovat svozem pro nebezpečnost terénu. Trvá na určeném svozovém místě u Mašatů. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 11.11.2002

193/2002 PROJEDNALA žádost Jednoty Bratrské o pronájem kina dne 2. 11. 2002 a žádost schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele a vedoucího kina o konání akce. Termín: 1. 11. 2002

15.2.2007 20:47:21 | přečteno 717x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load