Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

14. jednání dne 16.9.2002

USNESENÍ

ze 14. jednání rady města Hejnice, konaného dne 16.9.2002
v 15.30 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

163/2002 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. : 134,143,153,154,155,156,157,158,160,162/2002. PRODLUŽUJE termín usn.č. 122,147,161/2002 do 30.9.2002.

164/2002 PROJEDNALA zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí 2002 a ukládá starostovi předložit zprávu ke schválení ZM dne 18.9.2002.

165/2002 VZALA NA VĚDOMÍ zprávy:
1/ O zajištění komunálních voleb
2/ O přípravě zastupitelstva města

166/2002 PROJEDNALA žádost p. Švedovové o koupi pozemku p.č. 48/2 o výměře 445 m2 a p.č. 47 o výměře 1 707 m2. Ztotožňuje se s názorem komise životního prostředí na stanovení ceny. UKLÁDÁ starostovi navrhovanou cenu projednat s žadatelkou. Termín: 30. 9. 2002

167/2002 PROJEDNALA žádost p. Hmira, školníka ZŠ Hejnice, o pomoc při stavebních úpravách v bytě - vybourání příčky, vymalování a žádost schválila. UKLÁDÁ starostovi akci zajistit do rozpočtové částky max. 20.000,- Kč.

168/2002 PROJEDNALA stížnost p. Kašpara na poničené infotabule a ukládá starostovi a místostarostovi sjednat nápravu.

169/2002 VZALA NA VĚDOMÍ dopis sl. Mesznerové - oznámení o změně podnájemce jejího bytu p. Petra Grima. Zároveň ruší usn.č. 108/2002 ze dne 27.5.2002. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 30.9.2002

170/2002 VZALA NA VĚDOMÍ žádost Ledvinkových o koupi čp. 410 a žádost o slevu s ceny. Rada města na ceně trvá. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelky. Termín: 30.9.2002

171/2002 PROJEDNALA žádost 1. MŠ o navýšení rozpočtu a uhradí částku 7.000,- Kč za havárii bojleru. Další nezbytné investice, navrhované ředitelkou, je třeba uhradit z vlastního rozpočtu MŠ. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 30.9.2002

172/2002 Po prověrce odpadového hospodářství v domě čp. 102 zjistil MěÚ, že v domě není nikdo trvale hlášen a ani není využíván k rekreaci. Rada města UKLÁDÁ p. Konečné zrušit registraci na komunální odpad. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit majitele domu. Termín: 30.9.2002

173/2002 PROJEDNALA žádost manž. Horáčkových o odprodej pozemku p.č. 905/1 o výměře 500 m2 a ukládá starostovi předložit žádost ZM. Termín: 18.9.2002

174/2002 VZALA NA VĚDOMÍ žádost MUDr. Špičkové Evy o dokončení opravy vozovky u jejího domu čp. 237. UKLÁDÁ místostarostovi a starostovi stav prověřit a předložit stanovisko radě. Termín: 30.9.2002

175/2002 PROJEDNALA žádost Sboru Jednoty bratrské o pronájem dvou tříd v ZŠ Hejnice. S tímto pronájmem souhlasí, podmínky pronájmu dohodne správce sboru s ředitelem ZŠ na dobu do 31. 12. 2002. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 30.9.2002

176/2002 ODVOLÁVÁ z funkce ředitele organizační složky Základní škola Hejnice, okres Liberec p. Milana Hubáčka s účinností k 1.1.2003.

177/2002 ODVOLÁVÁ z funkce ředitelku organizační složky Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Hejnice, Lázeňská 463 p. Jaroslavu Forchtnerovou s účinností k 1.1.2003.

178/2002 ODVOLÁVÁ z funkce ředitelku organizační složky Mateřská škola Hejnice, Nádražní 65 p. Alenu Kusou s účinností k 1.1.2003.

179/2002 ODVOLÁVÁ z funkce ředitelku organizační složky Mateřská škola Hejnice Ferdinandov p. Liane Malinskou s účinností k 1.1.2003.

180/2002 JMENUJE p. Milana Hubáčka ředitelem nově vzniklé příspěvkové organizace Základní škola Hejnice, okres Liberec s účinností k 1.1.2003.

15.2.2007 20:44:03 | přečteno 1030x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load