Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

13. jednání dne 2.9.2002

U S N E S E N Í

z 13. jednání rady města Hejnice, konaného dne 2.9.2002
v 15.30 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

142/2002 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. 135,136,137,138,139,140,141/2002. PRODLUŽUJE termín usn.č. 122 a 134/2002 do 16.9.2002

143/2002 PROJEDNALA a určila postup prodeje zahrádek v záhrádkářské kolonii ve Ferdinandově. UKLÁDÁ tajemníkovi zajistit zaměření dle skutečnosti a následné zveřejnění záměru odprodeje. Termín: 16.9.2002-09-04

144/2002 PROJEDNALA a VZALA NA VĚDOMÍ :
1/ Zprávu o vyhodnocení školního roku 2001 - 2002 s výhledem na další rok
2/ Zprávu o činnosti kontrolního výboru
UKLÁDÁ starostovi předložit zprávy ZM dne 18.9.2002.

145/2002 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti SDH, vyslovila poděkování dobrovolným hasičům za práci a to hlavně při povodních. UKLÁDÁ starostovi předložit ZM úpravu rozpočtu SDH o navýšení částky 15.000,- Kč na úhradu nezbytných nákladů při povodni. Termín: 18.9.2002

146/2002 PROJEDNALA vydání vyhlášky - Řád veřejného pohřebiště. UKLÁDÁ starostovi předložit vyhlášku k projednání ZM dne 18.9.2002.

147/2002 PROJEDNALA připomínku člena RM p. Votavy ve věci vymáhání uložené pokuty ve výši 10.000,- Kč p. Kratochvílovi. UKLÁDÁ p. Štěpánové v této záležitosti dále jednat. Termín: 16.9.2002

148/2002 DOPORUČUJE odprodat zastavěný pozemek p.č. 997 o výměře 11 m2 v zahrádkářské kolonii za cenu 60,- Kč za l m2. UKLÁDÁ starostovi předložit prodej ZM dne 18.9.2002.

149/2002 DOPORUČUJE odprodat zastavěný pozemek p.č. 998 o výměře 15 m2 v zahrádkářské kolonii za cenu 60,- Kč/1m2. UKLÁDÁ starostovi předložit prodej ZM dne 18.9.2002.

150/2002 DOPORUČUJE odprodat pozemek zahrádky p.č. 1105/5 o výměře 400 m2 a zastavěný pozemek p.č. 996 o výměře 17 m2 v zahrádkářské kolonii za cenu 60,- Kč za l m2. ¨ UKLÁDÁ starostvovi předložit prodej ZM dne 18.9.2002.

151/2002 DOPORUČUJE odprodat pozemek zahrádky p.č. 1105/4 o výměře 512 m2 a zastavěný pozemek p.č. 1046 o výměře 26 m2 v zahrádkářské kolonii za cenu 60,- Kč za l m2. UKLÁDÁ starostovi předložit prodej ZM dne 18.9.2002.

152/2002 DOPORUČUJE odprodat pozemky k účelu výstavby rodinného domku p.č. 941 o výměře 418 m2 a p.č. 937/52 o výměře 119 m2 za cenu 100,- Kč za 1 m2. UKLÁDÁ starostovi předložit prodej ZM dne 18.9.2002.

153/2002 PROJEDNALA žádosti Mgr. Vladimíra Mencla, p. Lenky Štorkánové a p. Jana Markvanta o prodej stavebních parcel v k.ú. Hejnice a žádosti odložila. Požadované parcely nejsou ve vlastnictví města. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 16.9.2002

154/2002 SCHVÁLILA žádost Pavla Šosvola, Hejnice čp. 387 o povolení pronájmu bytu v čp. 387 na dobu od 1. 10. 2002 do 31.12. 2002 sl. Boženě Táborské z důvodu zaměstnání mimo obec. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 16.9.2002

155/2002 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 3 v čp. 596 Hejnice rodině Mikudíkové, bytem Hejnice čp. 54. UKLÁDÁ p. Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 16.9.2002

156/2002 PROJEDNALA výměnu bytu o velikosti 1 + 3 v čp. 533 p. Dáši Bakové za byt o velikosti 1 + 2 v čp. 533 manž. Šubrtových a žádost schválila. UKLÁDÁ p. Štěpánové sepsat nové nájemní smlouvy a uvědomit žadatele. Termín: 16.9.2002

157/2002 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 0 v čp. 531 Hejnice p. MVDr. Viktoru Struhárovi, bytem Lázně Libverda čp. 188. UKLÁDÁ p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 16.9.2002

158/2002 PROJEDNALA A ZAMÍTLA žádost manž. Kopeckých, Kobrových a p. Sochorové Martiny o přidělení většího bytu z důvodu přidělení bytu jinému žadateli. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 16.9.2002

159/2002 VZALA NA VĚDOMÍ dopis p. Ilony Vladykové ohledně likvidace odpadů a zároveň písemnou odpověď starosty města, kterou schválila.

160/2002 PROJEDNALA podmínky prodeje objektu čp. 410 Hejnice a stanovila kupní cenu ve výši 450.000,- Kč. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit o ceně a možnosti přednostního odkoupení nájemníky domu a zveřejnit záměr města. Termín: 16.9.2002

161/2002 PROJEDNALA stížnost p. Andrey Zavřelové, bytem Hejnice čp. 601 na zatékání do bytu. UKLÁDÁ starostovi situaci řešit. Termín: 16.9.2002

162/2002 VZALA NA VĚDOMÍ dopis p. Fila. Požadovanou službu lze Střediskem služeb poskytnou pouze za úhradu předem. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele.

15.2.2007 20:42:53 | přečteno 880x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load