Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

12. jednání dne 8.7.2002

USNESENÍ

z 12. jednání rady města Hejnice, konaného dne 8.7.2002
v 15.30 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

131/2002 Projednala kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129/2002. PRODLUŽUJE termín usn. č. 122/2002 do 2.9.2002.

132/2002 Projednala a vzala na vědomí:
1/ Zprávu o činnosti komise sociální
2/ Zprávu o činnosti komise školské
Ukládá starostovi předložit zprávy ZM dne 18.9.2002

133/2002 Vzala na vědomí zprávu starosty o plnění a financování investičních akcí a zprávu místostarosty o vývoji a stavu nezaměstnanosti ve městě.

134/2002 Schválila uskutečnění odprodeje starého vozidla Š 1203 střediska Služeb MěÚ prostřednictvím autobazaru. Ukládá místostarostovi prodej realizovat. Termín: 2.9.2002

135/2002 Schválila opravu havarijního stavu mostku u p.Šimůnkové do výše 20.000,- Kč. Ukládá starostovi opravu zajistit.

136/2002 Projednala žádost Českého zahrádkářského svazu Hejnice o odprodej zahrádek v zahrádkářské kolonii na Ferdinandově svým členům. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadatelům a seznámit je s prodejní cenou 60,- Kč za 1 m2. Termín: 22.7.2002

137/2002 Projednala a zamítla žádost manželů Jarolímových, bytem Hejnice-Skřivánek čp. 128 o prominutí placení poplatku za odpad za trvale přihlášenou dceru Blanku. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 22.7.2002

138/2002 Projednala a zamítla žádost p. Jindry Maternové o společné užívání bytu 1+2 v čp. 594 Hejnice s paní Libuší Vondráčkovou, bytem Hejnice čp. 601. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 22.7.2002

139/2002 Přiděluje byt o velikosti 1+2 v čp. 533 Hejnice p.Petře Mackové s rodinou, bytem Hejnice čp. 387, která uvolní byt o velikosti 1+0. Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 22.7.2002

140/2002 Přiděluje byt o velikosti 1+0 v čp. 387 Hejnice p. Pavlu Šosvolovi, bytem Hejnice čp. 50. Viz. usn. č. 139/2002. Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 22.7.2002

141/2002 Projednala a zamítla žádost p. Jany Salátové, bytem Hejnice čp. 531, o přidělení většího bytu z důvodu přidělení bytu jinému žadateli. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 22.7.2002

15.2.2007 20:41:52 | přečteno 777x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load