Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání dne 21.1.2002

USNESENÍ

z 1.jednání rady města Hejnice, konaného dne 21.1.2002
v 15.30 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

1/2002 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá usn.č.: 251, 164, 200, 209, 224, 227, 228, 241, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 255, 256, 156, 223, 253, 254, 257, 258/2002.

2/2002 PRONAJME prostory v kině pro veterinárního lékaře. UKLÁDÁ tajemníkovi záměr města zveřejnit na úředních deskách. Termín: ihned

3/2002 PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh plánu práce zastupitelstva města a rady města. UKLÁDÁ starostovi předložit návrh plánu práce ke schválení ZM dne 20. února 2002.

4/2002 PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh investičních akcí pro rok 2002. UKLÁDÁ starostovi předložit návrh ke schválení ZM dne 20. února 2002.

5/2002 VZALA NA VĚDOMÍ plány práce komisí a výborů MěÚ.

6/2002 PROJEDNALA platbu za odpady a navrhuje ZM ke schválení částku ve výši 480,- Kč na osobu a rok. UKLÁDÁ místostarostovi návrh vyhlášky dopracovat. UKLÁDÁ starostovi vyhlášku předložit ke schválení ZM dne 20. února 2002.

7/2002 PROJEDNALA žádost p. Nadi Zoreníkové o povolení pronájmu školní jídelny dne 25.1.2002 na pečení svatebních koláčů a žádost schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 25.1.2002

8/2002 PROJEDNALA žádost manželů Vladany a Jiřího Leitnerových o úhradu částky 50 % za vyhotovení smlouvy a vkladu do katastru ve věci výměny pozemku s městem a žádost schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi pozvat žadatele k jednání a výměnu zveřejnit. UKLÁDÁ starostovi předložit výměnu ke schválení ZM. Termín: 20.2.2002

9/2002 PROJEDNALA žádost Raspenavského kulturního klubu o finanční příspěvek na soutěž v tanci a žádost zamítla. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 4.2.2002

10/2002 PROJEDNALA žádost p. Marie Deškové, bytem Hejnice čp. 338 o přidělení bytu a rozhodla jmenované přidělit byt v čp. 601 po jeho uvolnění na dobu dočasnou s tím, že žadatelka bude umístěna v zamýšleném DPS po jeho výstavbě. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 4.2.2002

15.2.2007 20:29:03 | přečteno 772x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load