Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Volby do obecního zastupitelstva a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

volby

Informace k volbám

Volby do obecního zastupitelstva a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Volby do Zastupitelstva města Hejnic proběhnou současně s volbami do ⅓ Senátu Parlamentu České republiky.

Kdy k volbám?

Volby se uskuteční 15.-16. října 2010. V pátek budou místnosti otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Pokud v I. kole senátních voleb nezíská žádný kandidát potřebný počet hlasů, proběhne v termínu 22. - 23. října 2010 II. kolo senátních voleb, kdy volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.

Volič si může zvolit jestli bude volit do obou institucí, nebo jen do jedné z nich. Ať již do Zastupitelstva města nebo do Senátu.

Kam k volbám?

V Hejnicích budou 4 volební okrsky:

- Okrsek č. 1 - Nová budova Základní školy Hejnice

- Okrsek č. 2 - Místnost občanské vybavenosti v suterénu bytového domu čp. 5

- Okrsek č. 3 - Salónek restaurace Dělnický dům

- Okrsek č. 4 - Mateřská škola Ferdinandov

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou voliči doručeny nejpozději do úterý 12. října 2010 do místa jeho trvalého bydliště. Prosíme občany o řádné označení poštovních schránek. Pokud se stane, že volič lístky neobdrží, bude si je moci vyzvednout v den voleb ve volební místnosti. Volič obdrží hlasovací lístek do obecního zastupitelstva a hlasovací lístky do Senátu Parlamentu ČR.

Zásady hlasování

Volič, který přijde do volební místnosti je povinen prokázat komisi svoji totožnost a státní občanství České republiky. Musí k tomu použít platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

Právo volit do obecního zastupitelstva mají občané ČR a také jiného státu, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou věku 18 let a jsou v den voleb přihlášeni v Hejnicích k trvalému pobytu. Předpokladem je, že právo volit jim přiznává mezinárodní smlouva, jsou zapsáni v dodatku stálého seznamu a není u nich překážka výkonu volebního práva.

Do senátních voleb mohou volit jen občané ČR, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou 18 let a není u nich překážka výkonu volebního práva.

Úprava hlasovacího lístku

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

1) Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

2) Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

3) Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 15 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 15 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 10 hlasů, a to pro kandidáty na prvních deseti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

14.10.2010 13:51:16 | přečteno 2632x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load