Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Hejnické odpadové hospodářství

Popelnice

Ekonomická stránka odpadového hospodářství města obsahuje jistě zajímavá čísla a počty, ale je také velmi důležitá a zaslouží si velikou pozornost neboť město může v této oblasti ušetřit nemalé finanční prostředky. A to jsou peníze nás všech - veškerých obyvatel Hejnic a Ferdinandova, které by se tak daly jistě využít účelněji, například na nové vozovky, kanalizaci, opravu majetku, atd..
Celkové náklady na likvidaci odpadů v minulém roce byly 550,- Kč na obyvatele a rok. Průměrná města operují s čísly mezi 600,- až 800,- Kč. Z tohoto srovnání je zřejmé, že naše náklady na odpadové hospodářství nejsou nijak přemrštěné, ale ani maximální sazba poplatku, stanovená zákonem (500 Kč) náklady nepokrývá. V Hejnicích je stanovena výše poplatku na 470,- Kč na obyvatele (rekreační objekt) a rok. Ač se to nezdá, je při celkovém počtu kolem 2950 místních poplatníků vybraná částka řádově o 300 tisíc menší než musí město vynaložit na úhrady faktur svozové firmě. A to nepočítám dlužníky, kteří se vezou na společné vlně a nemají potřebu platit.

Každý rok musí město ze svého rozpočtu hradit značnou část těchto nákladů na likvidaci odpadů. Vývoj výše těchto nákladů je v následujícím grafu:

graf3, obrázek se otevře v novém okně

Naše společnost je v současné době společností velice konzumní, to znamená, že s vzrůstající životní úrovní obyvatel vzrůstá i produkce odpadních složek a odpadů. V následujícím grafu můžete vidět, že i přes zvyšující se možnost třídění odpadu má křivka množství zbytkového komunálního odpadu v našem městě ač kolísavou, ale stále vzrůstající úroveň.

graf2, obrázek se otevře v novém okně

S výtěžností sběru tříděného odpadu jsme v našem městě spíše podprůměrní. V roce 2006 byla naše výtěžnost jen 11,56 kg/obyvatele a rok. Průměr za celou Českou republiku byl 28 kg/obyvatele a rok. Nejlepší obec Libereckého kraje vytřídila 92,29 kg/obyvatele a rok. V roce 2007 se doufejme nastartoval vzestupný trend a výtěžnost stoupla na 16,76 kg/obyvatele a rok. Což ale pořád nemůže konkurovat ani republikovému průměru. V následujícím grafu je časový vývoj množství vytříděného odpadu, rozděleného do komodit:

graf1, obrázek se otevře v novém okně

Jak vidíte na obrázku, velice slušně nám vzrůstá množství vytříděného skla, kéž bychom dokázali taktéž strmě zvýšit množství tun i u ostatních komodit.

Každý z nás si musí najít možnou příčinu zvýšení ve své domácnosti. Stačí si například položit jednoduchou otázku: "Máme doma více nádob na různé druhy odpadů? Na papír, na plasty, PET a na nebezpečný odpad (např. baterie)?" Nemusí se jednat o skutečné odpadkové koše, stačí pouze vyhradit místo (krabice, igelitka), kam budeme vytříděný odpad odkládat. Např. PET láhve můžeme odkládat společně s papírem a roztřídit je až u kontejneru. Budete pak sami překvapeni jak se vám velice zmenší množství odpadu v klasickém koši.

Třídění je jednoduché a může mít velký efekt. Čím více odpadu vytřídíme, tím více peněz budeme moci použít na jiné účely, než je likvidace odpadků. Každý z vás má jistě nápad, co by se mělo ve městě udělat nebo zlepšit, jak ušetřené peníze využít. O nápady skutečně nouze není, s financemi je to již horší. S připravovanou změnou zákona o odpadech hrozí i postupné narůstání nákladů na jejich odstranění až do astronomických výšek. Proto každá ušetřená koruna je velice důležitá a vítaná. Nakonec to zaplatíme jen a jen my, občané Hejnic. Proto znovu apeluji na majitele popelnic, které zůstávají i před vývozem poloprázdné (ať již z důvodu třídění složek odpadu či malém množství vyprodukovaného odpadu), aby se zkusili domluvit na ekonomičtějším hospodaření s jejich popelnicí. Středisko Služeb vám jistě poradí a domluví se na správných krocích.
Město se i nadále pokusí posilovat systém tříděného sběru odpadů instalováním nových sběrných míst či jejich častějším vývozem. Už na polovinu roku máme naplánovanou instalaci čtyř nových velkých sběrných hnízd. To ve spolupráci s odpadovou firmou EKO-KOM.

Tady na tom místě patří velké poděkování těm, kteří důsledně a pravidelně třídí. A těm, kteří ještě třídit nezačali, patří prosba o zamyšlení.

-DEM-

9.4.2008 15:05:57 | přečteno 3585x | demcak

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.

 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load