Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Aktuality

INFORMACE O VÝLUKÁCH ŽELEZNIČNÍ TRATI MEZI STANICEMI LIBEREC A RASPENAVA

INFORMACE O VÝLUKÁCH ŽELEZNIČNÍ TRATI MEZI STANICEMI LIBEREC A RASPENAVA

16.03.2023 |

Provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje o výlukách na železniční trati číslo 037 Liberec - Jindřichovice pod Smrkem, Frýdlant v Čechách - Černousy, které budou probíhatv úseku Liberec - Raspenava ve dnech 20., 21., 22., 23. a 24. března 2023 vždy od 7:30 hod. do 13:30 hod..
Na stejné trati budou ve dnech 27., 28., 29. a 30. března 2023 vždy od 7:45 hod. do 13:00 hod. probíhat výluky v úseku Frýdlant v Čechách - Černousy.

Účelem výluk je kácení porostu ve vyloučených úsecích.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Vlaky jsou po dobu výluk ve vyloučeném úseku nahrazeny autobusy náhradní dopravy v časech dle výlukového jízdního řádu.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: 
Liberec - na autobusové zastávce v Nákladní ulici před staniční budovou
Stráž nad Nisou - na křižovatce ulic Oblouková a Neumannova u žel. přejezdu
Krásná Studánka - na zastávce MHD „Liberec, Krásná Studánka, kovárna"
Mníšek u Liberce - na autobusové zastávce „Mníšek, žel. st.“
Oldřichov v Hájích - na autobusové zastávce „Oldřichov v Hájích, žel. zast.“
Raspenava - křižovatka - na autobusové zastávce „Raspenava, křiž."
Raspenava - na autobusové zastávce „Raspenava,,žel.st. “ 

Upozornění
Po dobu výluky nebude v úseku s náhradní autobusovou dopravou zajištěna služba uvedená v jízdním řádu u jednotlivých vlaků - tzn. "Přeprava spoluzavazadel".
Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.


Výlukové jízdní řády:
ikona souboruLiberec - Raspenava
ikona souboruFrýdlant - Černousy

 
Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

13.03.2023 |

Základní a mateřská škola Hejnice informuje rodiče, že proběhne zápis dětí do mateřských škol v Hejnicích.

 
Hejnice hledají dětského lékaře

Hejnice hledají dětského lékaře

10.03.2023 |

Hejnice vyhlašují poptávku na dětského lékaře  do hejnické pediatrické ordinace. Důvodem je ukončení praxe současné dětské lékařky v Hejnicích.
Ordinace je vybavená, praxi je možné zahájit od 1. 7. 2023. 
Město Hejnice nabízí také možnost městského bytu.
Další informace u J. Demčáka, tel. 777 682 274.

 
I Hejnice se opět připojují k Vlajce pro Tibet

I Hejnice se opět připojují k Vlajce pro Tibet

10.03.2023 |

Dne 10. března si připomínáme výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, při kterém zemřelo nejméně 80 000 Tibeťanů. Proto zavlaje tibetská vlajka i na radnici našeho města v rámci dalšího ročníku akce Vlajka pro Tibet. Celosvětová kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Tibeťané po padesáti letech čínské okupace nadále čelí omezování svobody slova, názoru a projevu, omezování pohybu na území Tibetu, svévolnému zatýkání, zadržování a věznění bez udání důvodu a možnosti obhajoby, mučení a nelidskému zacházení ve vězení a to včetně nezletilých vězňů, omezování svobody tisku, cenzuře, uzavírání internetových blogů a webových stránek.  

 
Prodlužujeme termín návrhů do Participativního rozpočtu

Prodlužujeme termín návrhů do Participativního rozpočtu

09.03.2023 |

Hejnice, vzhledem k malému počtu návrhu v Participativním rozpočtu vedení města posunulo termín uzávěrky podání návrhů.
Oslovujeme tedy i ty, co dávali minulé roky návrhy, aby se je třeba zaslali znovu a samozřejmě i ti, kteří říkají, že jim něco na veřejném prostranství chybí.
Moc děkujeme. Letos je připraveno k rozdělení 200 tisíc korun.

Pravidla podání návrhů:
a) nesmí porušovat platné právní předpisy ČR a EU
b) musí být podávány na investiční a neinvestiční akce
c) náklady na realizaci nesmí překročit 50 % celkové částky stanovené k rozdělení (participativní části rozpočtu)
d) investiční a neinvestiční akce musí být realizovány ve veřejném prostoru (veřejných prostranstvích) na území města Hejnice
e) investiční a neinvestiční akcí se rozumí provedení stavební nebo jiné činnosti vedoucí k pořízení nového či zhodnocení stávajícího movitého nebo nemovitého majetku města Hejnice
f) součástí návrhu musí být orientační rozpočet návrhu – pozor na DPH, město jej musí platit

Návrhy mohou občané posílat:
a) písemně na adresu: Městský úřad Hejnice, Nádražní 521, 463 62 Hejnice
b) e-mailem na adresu: info@mestohejnice.cz
c) osobně na podatelně Městského úřadu Hejnice, Nádražní 521, 463 62 Hejnice
d) datovou schránkou na město Hejnice – 6rsbedk
Navrhovatel musí uvést své jméno, bydliště a telefon či e-mail, popř. číslo datové schránky.

Více
 
ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

08.03.2023 |

V úterý 4. dubna proběhne zápis do 1. tříd základního vzdělávání. 

 
APRÍLOVÁ ZÁBAVA 2023

APRÍLOVÁ ZÁBAVA 2023

07.03.2023 |

Po dlouhé covidové pauze se vrací zpět tradiční hejnická akce - APRÍLOVÁ ZÁBAVA. Letošním tématem je černobílá a proto jsou vítány veškeré oblečky této kombinace. Prodej vstupenek probíhá od 8. března na Městském úřadě u Kristýny Zíkové, tel: 730 173 912, email: kristyna.zikova@mestohejnice.cz. Cena vstupenky je 150 Kč. 

 
VÝLET S KLUBEM DŮCHODCŮ

VÝLET S KLUBEM DŮCHODCŮ

06.03.2023 |

Klub důchodců pořádá ve středu 15. března výlet za rozkvetlými bledulemi do Předlánc. Sraz účastníků na vlakovém nádraží v 9,25 hod.

 
Odpady v Hejnicích v roce 2022

Odpady v Hejnicích v roce 2022

02.03.2023 |

V rámci nového nařízení Vás budeme minimálně jednou ročně informovat o řešení a výsledcích odpadového hospodářství města Hejnice. Tentokrát to bude za rok 2022 a zveřejnění musí umožňovat dálkový přístup. Proto bude tento článek umístěn na webových stránkách města a také v Hejnickém zpravodaji. V Hejnicích je možné nakládat s odpady podobně jako ve zbytku frýdlantského výběžku, který obsluhuje svozová firma FCC. Naši občané mohou využít k zákonné likvidaci odpadů, která spočívá ve vytřídění využitelných složek systém města, který Hejnice nabízí.

Pro občany to znamená, že po městě najdou rozmístěno 31 stanovišť separovaného odpadu, které většinou obsahují všechny 4 základní nádoby na třídění – žlutá na PET, oranžová na plasty a TETRAPACK, modrá na papír a zelená na sklo. Některá místa jsou dále vybavena modrým plechovým velikým kontejnerem na nepotřebný textil, červeným plechovým velikým kontejnerem na použité elektro a baterie, žlutými uzamykatelnými nádobami na tuky a oleje z kuchyní, hnědými označenými na bioodpad.

Tyto nádoby jsou v různém objemu od 240 l do 1100 l. Přesný seznam a umístění jednotlivých separačních hnízd po Hejnicích a Ferdinandově můžete nalézt na webu města - https://www.mestohejnice.cz/filemanager/files/1820078.pdf

Ostatní odpady, které nejdou vytřídit lze odložit do popelnic na komunální odpad, které jsou umístěné u jednotlivých RD či bytových domů. Stejně tak lze v menší míře využít odpadkové koše rozmístěné po městě.

Po městě také probíhá mobilní svoz bioodpadu, kdy je po celý týden rozmístěno na různá místa a v různé dny kolem 5 ks velkých kontejnerů na bioodpad. Likvidace obsahu kontejnerů probíhá uložením na komunitní kompostárnu v Hejnicích. Umístění a termín je uveden na webu města. Pravidelný svoz probíhá v období duben až listopad. Mimo tyto měsíce jsou po městě na stálých stanovištích umístěny 2 ks kontejnerů na bioodpad. Dále pak došlo v minulých letech k rozdělení asi 300 ks domácích kompostérů pro zájemce. Po městě je rozmístěno 596 ks kontejnerů na směsný komunální odpad, 33 ks kontejnerů na papír, 41 ks kontejnerů na směsný plast a TETRAPACK, 32 ks kontejnerů na PET, 32 ks kontejnerů na sklo, 3 ks kontejnerů na bioodpad, 3 ks kontejnerů na oleje a tuky, 4 ks kontejnerů na textil a 2 ks kontejnerů na elektro. Podle zákona je ve městě realizován 2x ročně mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Ten se zpravidla koná na jaře a na podzim, kde na 12 stanovištích je možno odložit v uvedený den a čas některý z jmenovaných odpadů.

K odložení velkoobjemových odpadů lze také využít sběrné místo na bývalé skládce u hřbitova v provozní době. Tam je také místo zpětného odběru pneumatik a autobaterií. Vše toto je pro občany Hejnic a majitele rekreačních objektů zdarma. 

Použité oleje a tuky a také elektrozařízení lze v provozní době odevzdat také ve Středisku služeb. Oleje a tuky buď v nevratné uzavíratelné nádobě nebo na místě přelít z vratné nádoby do velkého sudu.

Kovové odpady lze odevzdat na provozovně Sběrny druhotných surovin v areálu vedle vlakového nádraží, která tyto suroviny vykupuje a je smluvně zapojena do systému. Vytříděné složky odpadů jsou předávány pověřené svozové firmě a smluvním partnerům podle jednotlivých komodit na další využití a likvidaci. Zbylý směsný komunální odpad likviduje svozová firma částečně ve spalovně v Liberci a částečně uložením ve skládce komunálních odpadů. Obecně lze zvolit i jinou metodu snižující množství odpadů než je pouhé třídění a tím je uvědomělé chování při nakupování a pořizování věcí. Například se může jednat o používání místo plastových sáčků opakovaně použitelné látkové, opakovaně použitelné obaly na drogerii, využívání vratných obalů apod.) což je tedy možnost nevytvářet odpady vůbec. Dále pak například domácí kompostování, opětovné použití výrobků (oděvy, elektro apod.).

V rámci roku 2022 se v Hejnicích nashromáždilo a vytřídilo toto množství odpadů:
Železné odpady 588,0 t, Papír 49,3 t, Sklo 34,7 t, Textil 8,2 t, Jedlý tuk a oleje 0,6 t, Barvy, lepidla 1,5 t,  Dřevo 4,4 t, Plasty 26,4 t, Směsný komunální odpad 671,7 t, Olověné akumulátory 1,6 t, Stavební suť 115,5 t, Barevné kovy 8,9 t, Kyseliny 0,02 t, Bioodpad 576,0 t.

Náklady města na likvidaci odpadů v roce 2021 byly v celkové výši 3 887 171,- Kč. V rámci odměny za vytříděné složky odpadů jsme od společnosti Eko-Kom získali 419 794,- Kč.
Poplatky od občanů a majitelů rekreačních objektů činily v roce 2021 celkem 2 039 453,- Kč.  
Za rok 2022 dluhy na poplatcích za odpady činily celkem 122 330,- Kč.

 
Program kina Hejnice na měsíc březen

Program kina Hejnice na měsíc březen

01.03.2023 |

Představujeme Vám program kina Hejnice na měsíc březen.

Připomínáme, že vstupenky na jednotlivá představení lze zakoupit nebo rezervovat na webových stránkách kina Hejnice www.kino.mestohejnice.cz

 
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load